Podmienky financovania

Každý klient, ktorý má záujem o naše finančné služby, musí spĺňať určité stanovené podmienky získania financovania. 

Financovanie poskytujeme na nové aj jazdené vozidlá od roku výroby 2012. 

Doklady

Záujemca o financovanie v podobe leasingu alebo autoúveru musí pri schvaľovaní predložiť požadované dokumenty. Tie sa líšia v závislosti od statusu žiadateľa. 

 • Doklad totožnosti (napr. Občiansky preukaz, Vodičský preukaz)
 • Údaje o spoločnosti 
 • Kontakt
 • Výpisy z bank. účtu za posledné 3 mesiace
 • Veľký technický preukaz od vozidla 
 • Doklad totožnosti (napr. Občiansky preukaz, Vodičský preukaz)
 • Údaje spoločnosti
 • Kontakt
 • Výpisy z bank. účtu za posledné 3 mesiace
 • Veľký technický preukaz od vozidla
 • Doklad totožnosti (napr. Občiansky preukaz, Vodičský preukaz)
 • Údaje na zamestnávateľa
 • Kontakt
 • Výplatné pásky za posledné 3 mesiace
 • Druh pracovnej pozície
 • Dátum nástupu do zamestnania
 • Veľký technický preukaz od vozidla 
 • Doklad totožnosti (napr. Občiansky preukaz, Vodičský preukaz)
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú
 • V prípade pracovnej zmluvy na dobu určitú je potrebný spoludlžník
 • Výpisy z účtu za posledné 3 mesiace
 • Výplatné pásky za posledné 3 mesiace
 • Veľký technický preukaz od vozidla
 • Doklad totožnosti (napr. Občiansky preukaz, Vodičský preukaz)
 • Doklad zo Sociálnej poisťovne – potvrdenie o poberaní dôchodku
 • Veľký technický preukaz od vozidla