Využite našu aktuálnu akciu a k úveru na auto od COFIDIS dostanete palivovú kartu v hodnote 100€ !

Akcia platí do 31.08.2024

VÝHODY KARTY 

Palivová MOL Group GIFT karta Slovnaft je určená na tankovanie špičkových motorových palív a nákup ostatného tovaru a služieb na čerpacích staniciach Slovnaft.

DOSTUPNOSŤ – v širokej sieti čerpacích staníc Slovnaft

VLASTNOSTI KARTY – karta je prenosná, funguje bez overenia PIN kódom a nie je opätovne dobíjateľná

PLATNOSŤ – 5 rokov od dátumu vystavenia, do momentu vyčerpania prostriedkov

SORTIMENT TOVAROV A SLUŽIEB – možnosť uhrádzať nákup celého sortimentu na čerpacích staniciach Slovnaft
s výnimkou elektronických diaľničných známok

ČERPANIE PROSTRIEDKOV – možnosť čerpania prostriedkov postupne počas celej doby platnosti aj formou
zmiešanej platby (palivová karta + hotovosť)

AKCEPTÁCIA – všetky čerpacie stanice Slovnaft

HODNOTA – 100 €

VYHOTOVENIE – plastová karta s magnetickým prúžkom

PODMIENKY ZÍSKANIA KARTY 

  • Klient pri podpise zmluvy o úvere podpisuje certifikát.
  • Následne po zaplatení 1. splátky (ktorá nemôže byť v omeškaní) bude do 7 dní zaslaná tankovacia karta prostredníctvom Slovenskej pošty s doručenkou.
  • Karta bude aktivovaná po doručení doručenky do Cofidisu (po prevzatí karty). 
  • O zaslaní karty a jej aktivovaní budete informovaný formou SMS.

Úhrada 1. mesačnej splátky musí byť uhradená najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po financovaní úveru.

V prípade neprevzatia zásielky nebude zásielka opätovne zaslaná.