Kúpa firemného vozidla

/ 02.04.2024 /

Máte v pláne kúpu firemného vozidla a neviete sa rozhodnúť pre správny spôsob jeho financovania? Na trhu existujú viaceré možnosti a práve v tomto článku Vám pomôžeme sa v nich lepšie zorientovať. 

Nákup firemného vozidla: Rozhodnutie s dlhodobými dôsledkami

Firemné vozidlo je kľúčovým aktívom pre mnohé podniky a firmy po celom svete. Zabezpečuje nielen pohodlné a efektívne cestovanie pre zamestnancov, ale tiež predstavuje dôležitý symbol pre obchodný rast a úspech. Pri kúpe firemného vozidla je však potrebné zvážiť niekoľko dôležitých faktorov. Tu je prehľad toho, čo by ste mali zvážiť, keď sa rozhodujete o nákupe vozidla pre vašu firmu.

Kedy hovoríme o firemnom vozidle?

Auto sa za firemné považuje v momente, keď je zaradené do obchodného majetku spoločnosti. Nie je pri tom podstatné, či ste SZČO (či už ste kúpili auto na rodné číslo alebo IČO) alebo máte s.r.o. 

Za majetok firmy môžeme auto považovať automaticky vtedy, keď ho pri svojom podnikaní:

 • využívame na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
 • účtujeme v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve, či daňovej evidencii,
 • máme ako podnikateľ vo svojom vlastníctve. 

Kto využíva firemné vozidlo?

Firemné vozidlo môže byť využívané rôznymi členmi tímu vrátane zamestnancov na obchodné cesty, dodávateľov pri doručovaní tovaru alebo služieb, alebo manažérov pri riadení podnikových záležitostí. Jeho použitie môže byť interné alebo externé, a preto je dôležité zvážiť potreby všetkých zainteresovaných strán.

 

Ako si môže firma zaobstarať firemné vozidlo?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže firma získať svoje firemné vozidlo: 

 1. Nákup: Priamo zakúpiť vozidlo a mať ho ako aktívum firmy.
 2. Leasing: Uzavrieť zmluvu s leasingovou spoločnosťou, čo umožňuje firmám mať prístup k vozidlu počas určitého obdobia za mesačný poplatok.
 3. Prenájom: Prenajať vozidlo na krátkodobé obdobia, čo môže byť výhodné pre dočasné potreby alebo projektové tímy.
 4. Spolujazda: Využiť služby zdieľaných vozidiel alebo taxi služieb na základe potreby.
 5. Autoúver: Zobrať si pôžičku na firemné vozidlo, ktoré bude firma pravidelne a postupne splácať, až do jeho úplneho zaplatenia. 

 

1. Nákup firemného vozidla v hotovosti

Pokiaľ aj disponujete dostatočnou čiastkou na nákup vozidla v hotovosti, v prvom rade dôkladne zvážte, či v budúcnosti nebudete tieto peniaze potrebovať, napr. na pokrytie neočakávaných výdavkov alebo na nákup zásob. S takouto kúpou vozidla sa spájajú aj určité povinnosti, ktoré budete ako vlastník vozidla musieť splniť. Neodkladnou súčasťou bude uzavretie povinného zmluvného poistenia, a v neposlednom rade pravidelný servis vozidla. To môže byť pre niektorých podnikateľov zbytočná povinnosť navyše. 

Ak si máme spomenúť nejaké výhody, ktoré nám kúpa vozidla prináša, je to najmä skutočnosť,  že si v daňových výdavkoch môžete okrem pohonných hmôt uplatniť napríklad aj kúpnu cenu, náklady na technickú a emisnú kontrolu, servis a poistenie. Náklad na kúpu si SZČO môže uplatniť jednorazovo v plnej sume, ak je cena auta nižšia než 1 700 eur, ale doba jeho používania bude dlhšia ako 1 rok. Auto s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a cenou vyššou než 1 700 eur môžete rovnomerne odpisovať počas niekoľkých rokov.

Pozor si však dajte pri sume vyššej než 48 000 eur, nakoľko podľa zákona o dani z príjmu platia iné pravidlá. V prípade, že sa nachádzate v strate si auto do nákladov nesmiete dať. 

Nemôžme vynechať ani nevýhody vlastnenia auta. Vo všeobecnosti je to jeho postupná strata hodnoty, ktorej sa chtiac-či nechtiac nevyhnete. Musíte rátať s tým, že po niekoľkých mesiacoch, či rokoch používania už vozidlo nepredáte za rovnakú sumu ako ste ho na začiatku kúpili. S predajom sa tiež spájajú aj iné povinnosti, ako je prepis a odhlásenie vozidla z evidencie. 

Ako je to s odpočtom DPH? 

V prípade, že ste platiteľom DPH, máte nárok na odpočet DPH z kúpnej ceny vozidla. 

 

2. Leasing

Množstvo podnikateľov využíva financovanie firemných vozidiel prostredníctvom leasingu. Nemusíte však pritom financovať len osobné vozidlá. Leasingom je možné financovať napríklad aj pracovné stroje, nákladné autá, prívesy, vysokozdvižné vozíky, či autobusy. Taktiež leasing je možný využiť pri nových, ale aj jazdených vozidlách. 

Podstatná vec pri leasingu je, že počas jeho splácania nie ste majiteľov vozidla Vy, ale leasingová spoločnosť. Podľa toho o aký typ leasingu sa jedná, sa na konci splácania rozhodnete, či si auto po jeho splatení kúpite alebo ho prenecháte leasingovej spoločnosti. Súčasťou uzatvorenia leasingovej zmluvy je aj uzavretie havarijného poistenia na predmetné vozidlo, ktorého sumu máte zahrnutú v mesačných splátkach.  

Výška mesačnej splátky býva zvyčajne veľmi podobná ako pri úvere. Avšak značný rozdiel je v tom, kto je v tomto prípade majiteľom vozidla a kto zaplatí DPH. Pri leasingu platíte DPH mesačne, čo je teda výhodnejšie, pokiaľ máte stabilný príjem. 

Počas splácania leasingu ničím neručíte, nakoľko auto je nepretržite vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Záleží len na tom, či máte finančný alebo operatívny leasing. Od toho sa potom odvíja skutočnosť, či na konci splácania vozidlo od leasingovej spoločnosti odkúpite alebo nie. 

Finančný leasing 

Rozhodujúcou skutočnosťou je, že pri finančnom lízingu máte prednostné právo na kúpu vozidla po jeho splatení. Počas doby trvania prenájmu sa o vozidlo musíte primerane starať, čo znamená, že s vozidlom musíte chodiť do servisu a v neposlednom rade platiť zaň daň z motorových vozidiel. Môžete ho však evidovať vo svojom účtovníctve a mesačne odpisovať DPH. Pri finančnom lízingu sa majetok odpisuje u nájomcu ako vlastný majetok

Ide o výhodnú možnosť v prípade, ak si auto alebo stroj vo firme plánujete nechať, a nechcete zaň naraz vynaložiť financie vo výške jeho plnej ceny. Vozidlo budete splácať mesačne a následne ho budete môcť odkúpiť. Na rozdiel od úveru, pri ktorom ste majiteľom auta hneď a platíte mesačné splátky zložené z istiny a úroku. Na začiatku leasingu je však potrebné zaplatiť tzv. akontáciu

Akontáciou rozumieme prvú zvýšenú splátku, ktorá zvyčajne predstavuje 10% a viac, z celkovej ceny vozidla. Výška akontácie sa odvíja od podmienok leasingovej spoločnosti. Vo všeobecnosti platí pravidlo, čím vyššia je akontácia, tým nižšie sú úroky.

Akontáciu môžeme považovať za zálohu alebo preddavok. Pre leasingovú spoločnosť ako prenajímateľa slúži ako finančná záruka, nakoľko je stále vlastníkom vozidla. 

Operatívny leasing

Hlavným rozdielom oproti finančnému leasingu je ten, že vozidlo po jeho splatení aj naďalej zostáva majetkom leasingovej spoločnosti. Vyhnete sa tak všetkým povinnostiam spojeným s prevádzkou firemného auta, akou je napríklad jeho servisovanie, riešenie poistných udalostí a podobne. 

Pri operatívnom leasingu sa odpisujú jednotlivé splátky, ktoré do účtovníctva vstupujú ako nájomné.

Na čo si dávať pozor pri kúpe firemného vozidla?

Pri kúpe firemného vozidla je dôležité venovať pozornosť nasledujúcim faktorom:

 1. Náklady: Zvážte celkové náklady na nákup, prevádzku a údržbu vozidla a uistite sa, že sú v súlade s rozpočtom firmy.
 2. Typ vozidla: Vyberte vozidlo, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám Vášho podniku a použitia.
 3. Údržba a servis: Zistite dostupnosť servisných zariadení a náhradných dielov pre vybrané vozidlo a zhodnoťte ich dostupnosť vo Vašej lokalite.
 4. Poistenie: Uistite sa, že vozidlo je primerane poistené na ochranu proti nehodám a iným rizikám.
 5. Daňové a právne aspekty: Skonzultujte sa so špecialistom ohľadom daňových povinností a právnych aspektov týkajúcich sa vlastníctva a používania firemného vozidla.

Záver

Kúpa firemného vozidla je rozhodnutím s dlhodobými dôsledkami pre firmu. Je dôležité dôkladne zvážiť potreby firmy, dostupné možnosti financovania a aspekty ako údržba a poistenie. Správne rozhodnutie môže prispieť k efektívnej prevádzke firmy a poskytnúť zamestnancom potrebnú podporu pri ich pracovných aktivitách. Buďte preto opatrní a informovaní pri rozhodovaní sa o nákupe firemného vozidla.